O NAS

Spółka EnerVert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. została zarejestrowana w 2010 r. jako spółka celowa do realizacji budowy Parku Elektyrowni Wiatrowych 8 MW w Darżynku. Projekt zakładał budowę 4 siłowni wiatrowych o mocy znamionowej 2 MW i niezbędnej infrastruktury. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 21.200MWh.

Elektrownie wiatrowe należą do przedsięwzięć proekologicznych, polegających na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Polska, w ramach członkostwa w Unii Europejskiej, zobowiązała się do zwiększenia udziału energii odnawialnej – z wody, wiatru, biomasy, wód termalnych i promieniowania słonecznego w ogólnej ilości sprzedanej energii elektrycznej odbiorcom końcowym – do 12% w 2020 r. (wobec 3,5% w 2006 r.).

Możliwość komentowania jest wyłączona.